KMA-policy

DINA BYGG BEHOV I SVERIGE AB ska

  • Med erfarenhet och kompetens leverera tjänster och produkter som vi själva skulle vilja ha det utfört. Vi vill ha återkommande kunder och att kunna använda våra projekt som referensprojekt.
  • Genom vår verksamhet aktivt verka för en bättre miljö genom att köpa in och hantera material där vi beaktar miljöpåverkan. Vi skall använda arbetsmetoder och teknik på ett sådant sätt att det ger en så liten miljöpåverkan som möjligt.
  • Främja god arbetsmiljö, personlig utveckling och eget ansvar. Vi skapar tillsammans den arbetsmiljö som vi verkar i. Alla medverkar till en bra arbetsmiljö genom att hålla ordning och se till att säkerhetsanordningar och utrustning fungerar innan vi påbörjar arbetet.

För att uppnå detta och förebygga kvalitetsrisker, miljörisker och arbetsmiljörisker så arbetar vi med ständiga förbättringar genom KMA-ronder, interna revisioner, lagbevakning och avvikelsehantering. Vi identifierar kunders krav, gör egenkontroller i arbetet och planerar noga. Vi informerar om och utbildar i risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön och följer upp och förebygger kränkande särbehandling.

Affärside

Företaget utför hyresgästanpassningar, renoveringar och ombyggnad av fastigheter. Genom att genomföra våra entreprenader med hög kvalitet, rätt pris, kompetenta och engagerande medarbetare ska vi skapa långvariga och goda relationer med gamla och nya kunder.